roznorodnosc biologiczna

LULULAND

Temat: Przegląd prasy
...ochrony przyrody i środowiska. W Polsce do najbardziej znanych i aktywnych organizacji ekologicznych należy między innymi Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, WWF Polska, Liga Ochrony Przyrody, Greenpeace Polska oraz Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. rozwój zrównoważony (ekorozwój) – doktryna ekonomiczna, zgodnie z którą gospodarka powinna się rozwijać z poszanowaniem przyrody i środowiska. różnorodność biologiczna (bioróżnorodność) – różnorodność wszelkich form życia na wszelkich poziomach organizacji, od genów, przez gatunki, po ekosystemy. Ochrona bioróżnorodności stała się ostatnio jednym z podstawowych celów ochrony przyrody. Przekrój Nr 43/44/2007 źródło
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=42Temat: Prawie jak Mars
...ze względu na niezwykłą złożoność kształtów i przenikanie się elementów ożywionych i mineralnych. Opisane formy, zwane mikrobialitami, powstały co prawda zaledwie około 11000 lat temu, lecz szacuje się, że dno jeziora Pavilion jest niemal identyczne z dnem zbiorników wodnych występujących na Ziemi około 540 milionów lat temu, czyli w epoce kambru. Obecność mikrobialitów nie jest niczym niespotykanym, lecz bogactwo kształtów i różnorodność biologiczna tych odkrytych w Kanadzie wprawiła naukowców w zdumienie. Można tu znaleźć przypominające kalafiory "kwiaty", struktury przypominające do złudzenia karczochy czy kominy i palcowate wyrostki odstające od podłoża. Dlaczego bada się relikty takie jak te z Brytyjskiej Kolumbii? Odpowiedź jest prosta: jeżeli dokładnie zrozumiemy, jak wyglądały początki życia na Ziemi, wówczas jego...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=11063


Temat:
...biologiczne – w które zaopatrzyłem się na pokładzie pomny biuletynów informacyjnych wydawanych przez rząd i zaleceń Komisji Zdrowia – budynki porasta zielonkawy, podobny pleśni mech, a ponad dachami wyrastają smukłe drzewa mchowe i wydłużone liście wielopaproci zwieńczone gniazdami bielic różowoczubych. Miasto stołeczne Yan położone jest na wschodnim zboczu Doliny Rozmaitości, nazwanej tak ze względu na ogromną różnorodność biologiczną, największej na planecie enklawy życia, która sprowadziła na WX12 wielu badaczy. Zabudowania rozciągają się wzdłuż skalistego garbu, który niczym szary grzebień przecina skąpany we mgle las. Z szaroskórym doktorem Jeremiashem Soo i jego uroczą asystentką Casandrą Wishton spotkałem się w prymitywnym hotelu przylegającym do Instytutu Badań Planetarnych. Doktor jest uhonorowanym inżynierem...
Źródło: autorskie.fora.pl/a/a,567.html


Temat: Kontrowersyjny hotel w Parku Nadmorskim
...W jego trakcie zaproszona przedstawicielka Biura Rozwoju Gdańska zaprzeczyła kategorycznie opinii, że realizacja zaplanowanej w Pasie Nadmorskim inwestycji doprowadzi do degradacji tamtejszej zieleni (w domyśle: natury). Jej zdaniem, przyroda nie straci nic, bo zostaną tam urządzone trawniki (!?). Wypowiedź tę dowcipnie skomentował teriofaunista dr Mateusz Ciechanowski z UG, który stwierdził, że w porównaniu z trawnikiem, „większą różnorodność biologiczną znajdziemy na desce klozetowej”. I jak tu się z nim nie zgodzić! Sylwester 2009 r. Bibliografia KIWNIK J. 2009. Ekolodzy kontra inwestycje. Języczek na drodze budowy. Gazeta Wyborcza – Trójmiasto, 29 grudnia, s. 2. Wersja elektroniczna artykułu: http://trojmiasto.gazeta....dze_budowy.html TULIK J. 1997. Pochwała ekologów. Obserwator przyrody 13: 2, Krosno. WILGA M.S. 2007. Moja...
Źródło: forum.brzezno.net/viewtopic.php?t=370


Temat: Bieżące sprawdziany, kartkówki i poprawy.
Od " co to jest różnorodność biologiczna" do "ewolucja człowieka"(temat kończy sie na homo sapiens sapiens)
Źródło: vlokat.webd.pl/viewtopic.php?t=17


Temat: Ochrona środowiska - odpowiedzi na egzamin
...oceanicznym; •   wzrost zawartości dwutlenku węgla w atmosferze - podstawowego gazu cieplarnianego. •   poziom morza podniósł się o 10 - 20 cm od roku 1900, w wyniku topnienia lodowców •   małe wysepki i rejony delt rzek są szczególnie zagrożone znacznym podniesieniem się poziomu. Na nisko położonych wyspach znikną całe państwa. 21.   Wyjaśnij termin „ różnorodność biologiczna”. wg. konwencji Rio de Janeiro
Źródło: sggwis.fora.pl/a/a,140.html


Temat: Zagadnienia do zalicznie z ZOOCENOZ.
...gatunek monotypowy, gatunek politypowy, gatunek bezwymiarowy, gatunek typowy, gatunek nominatywny, gatunki bliźniacze, gatunki przewodnie, fenologia, reobionty, reofile, stagnofilne, gatunki reokseniczne, gatunki sympatryczne, geofile, geobionty, geokseny, dendrochronologia, dendroarcheologia, dendroklimatologia, ksylofag, -Budowa, rodzaje, gatunki charakterystyczne torfowisk. -Z czego wynika różnorodność przyrody. - różnorodność biologiczna - co powoduje znikanie gatunków. -Kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej w przestrzeni rolniczej mają… -
Źródło: ochrona2007up.fora.pl/a/a,618.html


Temat: Ekologia-Egzamin
...(sprawność w poszukiwaniu i pożeraniu ofiary) i u ofiary (ucieczka przed drapieżnikiem lub unikanie go – np. chowanie się w kryjówkach, ubarwienie ochronne, struktury obronne na ciele, adaptacje behawioralne – stada, ławice)Pasożytnictwo: pasożyt żyje kosztem żywiciela, ale nie zabija go Żywiciel – środowisko życia i pokarm pasożyta Częste w świecie roślin i zwierząt Znaczenie gospodarcze 37. Co to jest różnorodność biologiczna biocenozy i jak się ją przedstawia?
Źródło: ustir.fora.pl/a/a,159.html


Temat: Ochrona środowiska w pigułce
...długookresowych w ramach polityki do 2025 r., która będzie poddawana w kolejnych latach procesowi aktualizacji. Pomimo pozytywnych efektów uzyskanych w wyniku realizacji dotychczasowej polityki ekologicznej państwa wskaźniki zużywania zasobów naturalnych i stanu środowiska w Polsce są nadal gorsze, niż w wysoko rozwiniętych państwach Europy Zachodniej. Równocześnie Polska posiada duże zasoby lasów, zasoby surowcowe oraz bogatą różnorodność biologiczną i niezbyt intensywną gospodarkę rolną i leśną. Powyższe warunki stwarzają szansę na dalszą poprawę stanu środowiska, a także znaczne obniżenie wskaźników energochłonności, materiałochłonności poprzez wdrożenie standardów Unii Europejskiej. Racjonalne wykorzystanie znacznych zasobów różnorodności biologicznej warunkuje rozwój turystyki i rolnictwa przyjaznych środowisku....
Źródło: piechocinskitransport.fora.pl/a/a,156.html


Temat: Sprzedam dobre gry!
...- nr 3-4/2006 - nr 10-11/2004 Inne: - Wydanie Specjalne: Świat Gier Komputerowych 4/2004 - Wydanie Specjalne: Świat Gier Komputerowych 3/2004 - Wydanie Specjalne: Świat Gier Komputerowych 1/2004 - Top Secret nr 2/2003 Motor: - 42 numery motoryzacyjnego czasopisma Motor - rocznik 2004/2005 Jak ktoś będzie zainyeresowany to pospisuje numery. Książki: - Tunele - Brian Williams (coś lekko w stylu Harrego Pottera) 20zł - Biologia cz.3 - Podstawy dzedziczenia. Różnorodność biologiczna. Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska. Wyd. Mac Edukacja. (liceum, technikum) - Geografia cz.1 red. Dorota Makowska. Wyd. WSiP. (liceum, technikum) - Geografia cz.2 red. Dorota Makowska. Wyd. WSiP. (liceum, technikum) - Alles Klar 3a 3b - Podręcznik z ćwiczeniami. Kurs dla początkujących. J. Niemiecki. Krystyna Łuniewska, Zofia Wąsik. Wyd. WSiP (liceum, technikum) - Matematyka - Matura 2009 - Testy maturzysty....
Źródło: forum.cdaction.pl/index.php?showtopic=68610


Temat: Przyroda w parkach miejskich
...9.40 Tereny zieleni w Warszawie – opinie i wrażenia – dr. Bram Mabelis 10.20 Warszawskie tereny zieleni w oczach studentów – prezentacje analiz: Parku Żeromskiego, Parku Skaryszewskiego, Parku Pola Mokotowskie, Parku Kaskada, Zakola Wawerskiego. 11.30 Przerwa 12.00 Parki warszawskie jako środowisko życia zwierząt – prof. dr hab. Maciej Luniak 12.40 Wpływ pielęgnacji parków na różnorodność biologiczną szaty roślinnej – dr Piotr Sikorki 13.30 Dyskusja SEMINARIUM ODBĘDZIE SIĘ W KATEDRZE ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU NA WYDZIALE OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SGGW, WARSZAWA ul. Nowoursynowska 159 BUDYNEK 37 SALA 38 (III piętro)
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=2440


Temat: USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY
...zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka; 15) pozyskiwanie: a) zbiór roślin lub grzybów gatunków chronionych lub ich części ze stanowisk naturalnych do celów gospodarczych, b) chwytanie, łowienie lub zbieranie zwierząt gatunków chronionych lub ich części i produktów pochodnych do celów gospodarczych, c) eksploatację lub wydobywanie skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin lub zwierząt; 16) różnorodność biologiczna - zróżnicowanie żywych organizmów występujących w ekosystemach, w obrębie gatunku i między gatunkami, oraz zróżnicowanie ekosystemów; 17) siedlisko przyrodnicze - obszar lądowy lub wodny, naturalny, półnaturalny lub antropogeniczny, wyodrębniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne; 18) siedlisko roślin, siedlisko zwierząt lub siedlisko grzybów - obszar występowania...
Źródło: bociany.org.pl/viewtopic.php?t=139


Temat: Ja też kocham Puszczę
...dla przyrody mniejszość. Dziś na miejscu, gdzie niegdyś był ten las, stoją Wieża Eiffla, Brama Brandenburska i Kreml. Z tamtego lasu pierwotnego został nam niewielki wycinek: Puszcza Białowieska. Niewielki, ale jedyny taki, jaki nam pozostał. I wiedzą o tym już prawie wszyscy na świecie. Ludzie późno zdali sobie sprawę, że nie oni tylko są przejawem życia na ziemi. I ustanowili na wszystkich kontynentach parki narodowe, by ochronić różnorodność biologiczną w jej naturalnych siedliskach. Samorządność natury Park narodowy to najlepszy sposób ochrony przyrody. To certyfikat poświadczający, że na pewnym obszarze ustanawiamy samorządność środowiska naturalnego, któremu odtąd chcemy się jedynie przyglądać i obserwować, jak natura sama tworzy i sama niszczy. To gwarancja ochrony przed ingerencją człowieka i zachowania form natury i życia w tych...
Źródło: zwpsw.fora.pl/a/a,3670.html


Temat: Różnorodność biologiczna!!! mail od dr Janas
dr Janas wysłała mi maila dla z informacją dla wszytskich chodzących na Różnorodność biologiczną "Dzien dobry, Prosze, zeby powiadomila Pani wszystkich na roku, ktorzy chodza na zajecia z roznorodnosci, ze wyklad dnia 21 pazdziernika nie odbedzie sie. W tym czasie w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym odbywa sie sympozjum "Przyszle wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla celow gospodarczych i ekologicznych", ktorego jestem uczestnikiem. Zwrocilam sie z prosba...
Źródło: oceanografia2007.fora.pl/a/a,334.html


Temat: kolo z ochrony
jedna grupa lasek miala takie pytania -smog w L.A -gazy cieplarniane - roznorodnosc biologiczna -kolektory sloneczne -energia wiatrowa -6 argumentow jak chronic srodowisko
Źródło: 1meskafizjo.fora.pl/a/a,59.html


Temat: Egzamin z planowania przestrzennego
...przestrzeni, konflikty przestrzenne 2.Pojęcia: Gospodarka przestrzenna, polityka przestrzenna, planowanie przestrzenne, zagospodarowanie przestrzenne, podział funkcjonalny przestrzeni 3.Zasady kształtowania polityki przestrzennej, ład przestrzenny, rozwój zrównoważony 4.Przestrzeń publiczna, interes publiczny, inwestycje celu publicznego 5.Ochrona środowiska, równowaga przyrodnicza, korytarz ekologiczny, różnorodność biologiczna, zanieczyszczenie 6.Obszar problemowy, obszar metropolitalny 7.Planowanie przestrzenne na poziomie europejskim – wymiar formalno-prawny, wymiar praktyczny, wymiar planistyczny 8.Polityka spójności UE 9.Rozwój sieci transeuropejskich 10.Planowanie przestrzenne na poziomie krajowym – planowanie ogólne, planowanie specjalistyczne 11.Koncepcja przestrzennego...
Źródło: geografiatolubie.fora.pl/a/a,323.html


Temat: ochrona zasobów genetycznych
1. Definicja bioróżnorodności oznacza zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji. Zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej (podpisaną w 1992r. w czasie konferencji Narodów Zjednoczonych pn. Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro) różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią. Dotyczy ona różnorodności w obrębie gatunku (różnorodność genetyczna), pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów. Bioróżnorodność jest często stosowanym określeniem dla sumy gatunków lub...
Źródło: ochrona2007up.fora.pl/a/a,573.html


Temat: Jak hodować jemiołę?
Mam pytanko takie: Pragnąc zwiększyć różnorodność biologiczną na działce, postanowiłem wprowadzić nowy gatunek - jemiołę. Wykombinowałem, że jeśli natnę ciut gałązkę brzózki lub osiki (lub wierzby, klonu, jarzębiny) i ufiksuję tam glutowaty owocek jemioły to ona się "przyjmie" i stopniowo rozrośnie. Czy ktoś wie, że to dobry sposób? Albo przeciwnie - do niczego bo jemiołę musi najpierw ptak wydalić albo jest jakaś inna sztuczka? A może np. dopiero...
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=1833


Temat: GMO w Polsce?
...transgeniczną żywność. Z powodów komercyjnych producenci żywności nie zapewniają wystarczającej ilości informacji na temat składników modyfikowanych genetycznie w oferowanych produktach. Tak naprawdę wprowadzanie genetycznie modyfikowanych organizmów jest gigantycznym eksperymentem na konsumentach. Nie prowadzone były bowiem żadne długoterminowe badania nad bezpieczeństwem modyfikowanych genetycznie produktów. Różnorodność biologiczna musi być chroniona i szanowana, jako globalne dziedzictwo ludzkości. Jest także jednym z fundamentalnych warunków przetrwania naszego świata. Rządy podejmują próby zapanowania nad zagrożeniami, które niesie ze sobą inżynieria genetyczna, poprzez międzynarodowe rozwiązania prawne, takie jak Kartageński Protokół o Bezpieczeństwie Biologicznym (Biosafety Protocol). Cztery główne,...
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=2512


Temat: Dąb czerwony
...z Parafią Rzymskokatolicką w Proszowicach przeprowadzili akcję rozprowadzania młodych drzewek. Rozdawane były sadzonki dębu czerwonego..." Kurczę, czytam tą wiadomość na stronie głównej Towarzystwa i zastanawiam się jak to jest, że organizacja ekologiczna wspiera hodowanie w Polsce rośliny inwazyjnej i pochodzącej z innego kontynentu. W dodatku takiej, która potencjalnie może spowodować wyparcie rodzimego gatunku. Różnorodność biologiczna OK, ale w tym konkretnym przypadku nie wydaje mi się to właściwe. A może się mylę?... Pozdrawiam!
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=3964


Temat: Bieżące sprawdziany, kartkówki i poprawy.
"Sterfy kilamtyczno-roślinne ziemi" czyli ostatni temat chyba już się nie łapie na sprawdzian, co nie? "Co to jest różnorodność biologiczna " tez. tak mi sie wydaje. ale na 90% tez
Źródło: vlokat.webd.pl/viewtopic.php?t=17


Temat: Parki
Rewitalizacja na plus W opracowaniu "Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Rewitalizacji Bytomia na lata 2007-2020", przygotowanym przez Zakład Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa, oceniono rewitalizację bytomskich parków. Ich "rewaloryzacja środowiskowa, historyczna oraz botaniczna" wpłynie pozytywnie na szatę roślinną i różnorodność biologiczną, krajobraz oraz zdrowie mieszkańców, podniesie również wartość materialną terenów miasta, natomiast pozostanie neutralna dla wód powierzchniowych i gruntowych oraz powietrza. Na etapie realizacji projektów rewitalizacji środowiskowej mogą wystąpić przejściowe oddziaływania negatywnie wpływające na powierzchnię ziemi, wynikające z prowadzonych prac ziemnych, jednak na etapie...
Źródło: bytomski.pl/viewtopic.php?t=179


Temat: Bieżące sprawdziany, kartkówki i poprawy.
jest temat ----> Rafael napisał/a: "Co to jest różnorodność biologiczna " No tak, biolog Phoenix się popisał xD i jego na spr nie bedzie kocham Cie xD [ Dodano: 2007-11-11, 17:06 ]
Źródło: vlokat.webd.pl/viewtopic.php?t=17


Temat: seminarium Prof. Kornijów
Joanna Szewera Różnorodność biologiczna makrofauny bezkręgowej w drobnych zbiornikach wodnych górnego dorzecza rzeki Bystrzyca.
Źródło: ochrona2007up.fora.pl/a/a,713.html


Temat: Zagrożone gatunki zwierząt
...jak się patrzy Swoje żubry już dawno wykarczowali, a my jeszcze mamy:) Z tego co pamiętam w naszym kraju najdłużej udało się też utrzymać tury..Może jeśli chodzi o rozwój gospodarczy jesteśmy daleko w tyle za Europą Zachodnią, ale czy tylko to się liczy?Oni za żadną kasę nie odtworzą tego co zniszczyli.. co im po nienagannie skoszonych trawnikach czy zasadzonych pod linijkę tulipanach? To przecież żadne bogactwo gatunkowe! Nasza różnorodność biologiczna jest o wiele cenniejsza...
Źródło: saveearth.fora.pl/a/a,8.html


Temat:
...bawełniane, to ma gwarantowane, że będzie miał mocno mokre nogi. Po prostu bawełna i wiele innych włókien naturalnych nie przepuszcza wilgoci na zewnątrz, tylko ją wchłania. Skarpety do tego typu obuwia są dostępne w dużym wyborze w sklepach ze sprzętem. Oczywiście warto zakupić z ,,wynalazkami" typu srebrna nitka, gdyż rzadziej wymagają prania. Jasną rzeczą jest, że buty po odparowaniu wilgoci zawierają sól, bakterie i całą różnorodność biologiczną. Dlatego warto, lub należy co jakiś czas buty wewnątrz przepłukać (bez przesady), psiknąć specjalnym dezodorantem, lub czymś ze srebrem. Zapewniam, że smród wtedy będzie w granicach dopuszczalnych.. Jeśli chodzi o buty z wkładami termoformowalnymi, to mają jedną zaletę, dobre dopasowanie, a pod względem higienicznym same wady. słabo absorbują wilgoć, a często pianka jest świetnym miejscem...
Źródło: skitury.fora.pl/a/a,4045.html


Temat: Zdrowy jak aligator?
...– Od czasu Alexandra Fleminga i odkrycia penicyliny antybiotyki stosowane przez nas od trzech ćwierćwieczy są rezultatem badań prowadzonych na grzybach niższych. Można się spodziewać, że w organizmach żywych istot kryją się inne rozwiązania niż te oferowane przez grzyby, a dobrym tego przykładem jest krew aligatorów czy innych krokodyli. Nadzieję na nowe odkrycia możemy mieć oczywiście pod warunkiem, że będziemy w stanie zachować różnorodność biologiczną naszej planety. PAP Nauka
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=9912


Temat: 2,6 miliarda więcej
...Brytania) potwierdza, że główny wzrost populacji ludzkiej nastąpi w rozwijających się krajach tropikalnych, obecnie bogatych w różne gatunki organizmów. Z tej przyczyny, jak przewiduje Jenkins, do 2050 r. zniknie z Ziemi wiele gatunków, a obecnie duże lasy tropikalne zmniejszą swój zasięg i będą podlegały coraz większej fragmentacji. Ekosystemy morskie będą uboższe w duże drapieżniki, niemal wszędzie na Ziemi zmniejszy się też różnorodność biologiczna wód słodkich. Badacz przewiduje przy tym, że zmiany te nie zagrożą przetrwaniu naszego gatunku. [źródło : Onet.pl] jednak jesteśmy największym pasożytem na ziemii
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=13093


Temat: sprzedam ksiązki. I-szy rok lekarskiego
Mam do sprzedania: - prezentację z biofizyki na temat: "Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa (PET)" - prezentację z chemii na temat: "Aminokwasy" - prezentację z historii medycyny na temat: "Rudolf Virchov" - prezentację z umiejetnosci akademickich na temat: " Różnorodność biologiczna kapilarii" Kontakt: 509232086 lub gg 6912405
Źródło: lekuwm.fora.pl/a/a,15.html


Temat: Zsekwencjonowano genom pandy
...więc liczbę bardzo podobną do tej występującej u człowieka. Pomimo niewielkiej liczebności pand olbrzymich, genom Jingjing nie wykazuje cech charakterystycznych dla chowu wsobnego. Świadczą o tym sekwencje DNA charakterystyczne dla osobników pochodzących z dwóch głównych regionów występowania tych zwierząt. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia ochrony gatunkowej, ponieważ dotychczas wielu badaczy obawiało się, że niska różnorodność biologiczna pand może ograniczać szansę na ich przetrwanie. Prawdopodobnie najciekawsze są jednak dane dotyczące fizjologicznych zdolności Jingjing do trawienia pokarmów. Jak wykazała analiza, jej genom koduje kompletny zestaw enzymów niezbędnych do trawienia... mięsa. Jednocześnie nie zawiera on ani jednego genu pozwalającego na trawienie celulozy - podstawowego składnika pędów bambusa, stanowiących...
Źródło: przyrodnicze.fora.pl/a/a,574.html


Temat: Wycinanie drzew przydroznych
...znacząco zmieniliśmy ekosystemy leśne w całej Europie, wymarło wiele gatunków. Teraz wydajemy grube miliony na ich przywracanie. Naturalna puszcza zachowała się jedynie w maleńkich fragmentach. Przykładem jest Puszcza Białowieska. Tam nauczymy się, jak powinien wyglądać ekosystem leśny - jest dużo uschniętych gałęzi, zamierających i próchniejących drzew z dziuplami, poprzewracanych pni. To ogromne bogactwo siedliskowe i duża różnorodność biologiczna. W Europie jesteśmy mądrzy po szkodzie i zaczynamy naprawiać to, co zepsuliśmy. Próchniejące drzewa zachowały się tylko w starych parkach, na cmentarzach w zadrzewieniach nieleśnych, tam gdzie nie było gospodarki leśnej. W niektórych krajach ścina się zdrowe drzewa i pozostawia. Niech próchnieją. Powoli przywraca się to unikalne siedlisko. Na to idą znaczne pieniądze. Próchniejące i...
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=131


Temat: GMO w Polsce?
...od GMO”. – „To niewiarygodne, że minister opublikował to oświadczenie tak późno, gdy kukurydza jest już zasiana i zanieczyściła pola”. Michael Grolm, inżynier rolnictwa i zawodowy hodowca pszczół, od dwóch lat nieustannie alarmuje opinię publiczną: „Jestem ochotniczym Wyzwolicielem Pól, w przeciwnym razie firma Monsanto zrujnowałaby mi życie. Oni widzą tylko zysk, prześladują rolników, niszczą różnorodność biologiczną i produkcję wolnego od GMO miodu.” "Weekend wolny od GMO": piątek - sobota: - warsztaty i pokazy filmowe na temat rolnictwa GMO - dyskusja panelowa z udziałem miejscowych i zagranicznych specjalistów przeciwnych rolnictwu GMO - spotkanie z poetą - rolnikiem Matthiasem StĂźhrwoldtem niedziela: - 10:00 nabożeństwo, a po nim manifestacja z udziałem mówców z Polski, Francji,...
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=2512


Temat: Kapitalizm i takie tam
Stosowanie inżynierii genetycznej w rolnictwie i produkcji żywności ma wpływ nie tylko na środowisko i różnorodność biologiczną, ale także na ludzkie zdrowie. Oznacza to, że w celu dokładnego określenia bezpieczeństwa biologicznego niezbędne jest ustalenie wpływu organizmów powstałych w wyniku inżynierii genetycznej na środowisko oraz oszacowanie ryzyka, jakie niesie dla zdrowia konsumentów genetycznie zmodyfikowana żywność. Zagrożenie, które może powodować żywność powstała poprzez stosowanie inżynierii...
Źródło: pisarskiepodziemie.fora.pl/a/a,682.html